top of page

Eksportproblematikk i design- og ferdigvareindustrien.

I disse dager jobber mange av bedriftene i Design- og ferdigvareindustrien med å få støtte til virkemidler for å styrke Norsk eksport, inkludert oss i Sykkylven Stål.


I dag, Onsdag 25 November, 2020, hadde vi den gleden av å ta imot stortingsrepresentant og kommende statsforvalter Else May Norderhus og Arbeiderpartipolitiker og LO-mann Steinar Johan Bakke, i følge med presse fra Sykkylvsbladet, Sunnmørsposten og NRK Møre og Romsdal. Temaet for møtet var den opplevde eksportproblematikken i design- og ferdigvareindustrien og mangelen på oppløftende rammevilkår rundt støtte og satsning.

Karl Inge Rekdal, ELse-May Norderhus og Steinar Johan Bakke utenfor Sykkylven Ståls hvite produksjonslokaler på Vikøyra Industriområde i Sykkylven, Norge.
Stortingsrepresentant Else May Norderhus, Arbeiderpartipolitiker Steinar Johan Bakke, med Administrerende Direktør Karl Inge Rekdal.

Design- og ferdigvareindustrien har en årlig produksjonsverdi på 121 milliarder kroner, den omfattes av vel 8000 bedrifter og 60 000 ansatte. Det en industri med mye kreativitet, kultur og historie, for å ikke snakke om kompetanse. Det en industri med mye vekstpotensial. Ser vi mot sjømatnæringen har denne en årlig produksjonsverdi på 92 milliarder, reiseliv på 91 milliarder, og jord- og skogbruk 45 milliarder.


Under møtet hadde vi mange gode diskusjoner rundt virkemidler som de Norske myndighetene kan bidra med for at industrien kan vokse både nasjonalt og internasjonalt, og en dag bli den eksportmotoren den har potensialet til å bli. Norsk Industri og LO-forbundet Industri Energi har kommet med fem gode innspill til myndighetene, som vil lette konkurranseutfordringene vi opplever ute i verden:1. Etableringen av et eksportkontor for industrien, og investeringen som trengs. Et slik kontor vil kunne tilby finansiell risikoavlastning, markedsinnsikt og konkrete eksport- og profileringstiltak. Norske ferdigvarebedrifter er tradisjonelt sett små, og dette setter klare begrensninger på hvor mye kompetanse hver bedrift kan ha innad i bedriften.


2. Opprettelsen av et program for forretningsdrevet innovasjon. Et slik program må ha fokus på å utvikle markedsinnsikt, opplæring i, og bruk av stordata, samt utvikling av nye forretningsmodeller og sterke merkevarer. Vi i Sykkylven Stål jobber kontinuerlig for vår merkevare Dyfosit™.

Stortingsrepresentant Else-May Norderhus diskuterer eksportproblematikk inne på Sykkylven Ståls møtelokaler, sammen med arbeiderparti politiker og LO-mann Steinar Johan Bakke og Administrerende Direktør i Sykkylven Stål Karl Inge Rekdal
Stortingsrepresentant og kommende statsforvalter Else-May Norderhus og Arbeiderparti politiker Steinar Johan Bakke på besøk hos Sykkylven Stål

3. Etableringen av et kompetansesenter som tar ansvar for å utvikle og styrke FoU innad i industrien. Dette vil være på linje med andre industrier som har næringshus og kunnskapsparker – vi kan se mot den nærliggende maritime klyngen og deres Global Centre of Expertise.


4. Økte rammer for investeringstilskudd. Det er store uutnyttede potensial i industrien som er knyttet til automatisering, robotisering og digitalisering. Nye teknologier byr på nye muligheter og nye konkurransefortrinn.


5. Sikre norsk innhold i offentlige bygg. Offentlige bygg bør være utstillingsvinduer for den norske design- og ferdigvareindustrien, på lik linje som de danske offentlige byggene er for den danske design- og ferdigvareindustrien.


Takk for besøket!
Siden år 2000 har eksporten av norske varer og tjenester vært flat, og tar vi ikke grep vil dette økende gapet true velferdssamfunnet vi kjenner. Tall fra OECD Export Performance Index viser at ingen andre OECD land har hatt så svak utvikling i eksporten som det Norge har de siste 20 årene. De andre OECD-landene har doblet sin eksport siden år 2000.


Velferden vi i dag opplever hviler på få ben, og ett av dem, oljen, vil en dag knekke. Da er det viktig at vi har andre næringer som over tid kan kompensere for de tapte oljeinntektene. Design- og ferdigvareindustrien kan, med de rette rammene, bli en eksportmotor for det norske samfunnet.


Norge er en liten, åpen og råvarebasert økonomi. Vi har fisk, olje, skog, vannkraft og mineraler, men nå er det tid for å sette den norske design- og ferdigvareindustrien på agendaen. Vi må ha poster på statsbudsjettet som dekker denne industrien som det havnæringen, olje-og gassnæringen, samt turistnæringen har fått virkemidler på plass.


Det sies at like barn leker best, men barna trenger de samme forutsetningene for å lykkes. Vi trenger de samme forutsetningene og virkemidlene for å lykkes med eksport som det nabolandene har. Vi trenger like konkurransevilkår for å kunne konkurrere på lik linje med naboene.


Informasjon hentet fra Smart Eksport - hva skal til for at Norge lykkes? Norsk Industri 2020.

317 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page