top of page
Staalen_6013931_edited.jpg

Innovasjon og Produktutvikling

Med utgangspunkt i vårt kundeløfte: vi jobber for å begeistre og styrke konkurransekraft, vi skal tilføre vekstkraft og lønnsomhet til våre kunder, har vi et stort fokus på innovasjon og produktutvikling, både for egen utvikling og i samarbeid med kundene. Skaperkraften og innovasjonskraften i selskapet er sterk. Med basis i denne kraften og teknologien vi besitter, evner vi å utvikle og tilvirke etterspurte komponenter og ferdigstille løsninger som ingen andre har fått til før oss.

Fra Idé til Suksessprodukt

Vi har gjennom de siste årene hatt stor fremgang med funksjonssystemer til møbelindustrien. Lars Magnus Skog, produksjonssjefen i selskapet hadde en idé om hvordan en ny funksjon kunne løse flere problemer mange opplever med «dagens» hvilestoler;

 

    Føler du noen gang at du glir ut av stolen?

    Blir du noen ganger litt støl i korsryggen av å sitte lenge?

    Må du alltid rette på skjorta når du reiser deg?

    Føler du som designer at dine uttrykk går tapt som følger av liten designfrihet?

Vi hadde troa på at alle disse problemene kunne løsnes. Gjennom samarbeid med og fått støtte fra Innovasjon Norge og Møre og Romsdal Fylke ble ideen satt inn i produktutviklingsavdelingen, vi har siden da kommet frem til funksjonssystemet «MK5». Dette funksjonssystemet har fått mye oppmerksomhet fordi det nettopp løser alle disse problemene. Komforten har blitt beskrevet internasjonalt som «den beste komforten noensinne» og designere har hyllet løsningen som åpnet opp for større designfrihet og muligheter til å differensiere seg og beholde unike utrykk.

Vi jobber i dag kontinuerlig med ideer og utvikling av nye funksjonssystemer til møbelindustrien, og har i den sammenheng, med støtte fra Sykkylven Næringsutvikling, også valgt å bygge merkevare rundt funksjonssystemene:

Dyfosit®
Reflects Your Movements

Produktutvikling og Kundesamarbeid

Grunnet kompetansen vi besitter innad i selskapet, med både bruk av IT og produksjonsteknologi, samarbeider vi med våre kunder for å best mulig fremstille deres ideer til produkter og komponenter. På bakgrunn av vår teknologi, kompetanse og innovasjonskraft avhjelper vi våre kunder med produkttilpasninger som passer vår produksjonsteknologi.

     Vi fremstiller prototyper for å sikre at design, tiltenkt funksjon og teknologi er ivaretatt.

     Vi bruker avanserte data og 3D verktøy for å skape gode teknologiske løsninger.

     Vi har en kundetilpasset produksjon, som gjør at våre kunder kan videreutvikle sine
     ideer til suksesser.

bottom of page