top of page

ISO Resertifisering

Vi jobber kontinuerlig for et godt og bærekraftig miljø, både internt og eksternt av bedriften. Dette gjør vi blant annet gjennom fokus på å levere høy kvalitet, effektivitet i produksjonen, godt arbeidsmiljø og fokus på miljø og bærekraft. Dette gjør vi aktivt blant annet gjennom våre ISO-sertifiseringer.


For et par uker side hadde vi en gjennomgang av systemet med Håkon fra Kiwa, over Teams, men alle resertifiseringer stiller krav til gjennomgang i produksjonen. 23 februar fikk vi et Corona-vennlig besøk av Håkon, som gjennomførte en grundig revisjon av våre produksjonslokaler sammen med driftssjefen vår, Oddgeir.

Vi jobber kontinuerlig med våre kvalitets- og miljøsystemer.

  • ISO 9001 er en sertifisering av kvalitetssystem. Fokuset her er at vi jobber målrettet med bedriftens kvalitetssystem og prosesser, som bidrar til økt effektivitet og kundetilfredshet. Vi lever etter følgende kvalitetspolitikk: Å levere våre produkter og tjenester til spesifiserte krav, til avtalt tid og avtalt pris gjennom proaktiv kompetanseutvikling og prosessorientert målstyring. Å oppdage og unngå feil i produkter for å tilfredsstille kvalitetskrav som er beskrevet. At kvalitetsstyringssystemet skal beskrive ledelsens og ansattes ansvar, myndighet og plikter innenfor kvalitetsstyring. Dette skal benyttes som et styringsverktøy for å nå vår målsetting.

  • ISO 14001 sertifiseringen er en sertifisering av ledelsessystem for miljø. Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet, men med denne ISO-standarden jobber vi kontinuerlig for at vi skal redusere belastningen vår produksjon har på miljøet. Vi har innført følgende miljøpolitikk i bedriften: Vi arbeider kontinuerlig for å redusere miljøpåvirkningen, og øke miljøeffektiviteten i alle ledd i verdikjeden ved å forebygge og redusere ressursforbruk, utslipp og avfall.

  • ISO 45001 setter fokus på arbeidsmiljø. Hensikten med denne sertifiseringen er å lede og styre for et godt arbeidsmiljø: Vi arbeider målrettet og kontinuerlig for å vedlikeholde og utvikle et sikkert og sundt arbeidsmiljø.


Vi går en ny vår i møte etter en vel gjennomført og godkjent resertifisering av hele konsernet, Sykkylven Stål Holding AS og datterselskapene Sykkylven Stål AS og Dynoform AS.

Kiwa har bistått under sertifiseringene og resertifiseringene i en god stund nå. Takk for besøket Håkon!
Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page