top of page
  • Forfatterens bildeRanveig Mari Fagerli

Vi kan ikke bygge videre på gammel kunnskap

En stor tittel på et viktig tema: bærekraft i praksis hos Sykkylven Stål.

Bærekraftsarbeidet skal ikke bare skje i kommunikasjon- og markedsføringsform. Idealet må faktisk etterleves og overvåkes. Vi i Sykkylven Stål snakker mye om bærekraft i forskjellige fora, men skriver svært lite om dette i vår markedskommunikasjon.

Hva er bærekraftig utvikling?

I følge Store Norske Leksikon er dette: «utvikling som tilfredsstiller behovene til menneskene som lever nå, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov». Diskusjonene sirkulerer særs rundt miljøproblemer, fattigdom og nød. En kan fort bli overveldet av all informasjonen som flyter rundt, overveldet over ansvaret en kanskje føler på og redd for eventuelle konsekvenser dersom ikke tiltak strekker til, tidsnok. Bærekraft er vanskelig, det er utfordrende, det er tøft og overveldende.

Hvor skal en begynne? Hva kan en bedrift på Vestlandet med rundt 40 ansatte, med postkode NO-6230, FAKTISK gjøre for å bidra til å bekjempe klima, fattigdom og nød?Vi i Sykkylven Stål har jobbet med bærekraft i en årrekke, - fra flere innfallsvinkler.

I et så omfattende, overveldende og grønt tema kan en fort føle at en drukner i alt en burde gjort for å bygge og fremme en bærekraftig organisasjon. Her er det vi faktisk gjør:

En av mange innfallsvinkler er å produsere produkter i RETT kvalitet. Kvalitet blir ofte omtalt som et produkts egenskaper og evne til å tilfredsstille krav eller behov. Her er det om å finne de rette materialene, de rette tykkelsene og de rette produksjonsmetodene som til sammen utgjør rett kvalitet på produktet. Benytter vi oss av materialer med for liten styrke, dimensjon, eller hva det måtte være, får produktene ofte kortere levetid enn hva kravene tilsier. Benytter vi oss av materialer som er sterkere eller tykkere enn tiltenkt, kan dette ses på som sløsing og en direkte unødvendig, negativ, belastning på miljøet. I tillegg kan det ha negative innvirkninger på selve produktet vi leverer og dets egenskaper.

Videre snakker vi mye om Produksjonsmetoder og teknologi. Dette relaterer direkte til det ovenstående punktet – kvalitet. Roboter og standardiserte prosesser sikrer best mulig utnyttelse av råmaterialer og tid. Teknologien vi besitter leverer de samme resultatene gang etter gang, da en eliminerer farene for «menneskelige feil» og variasjoner i kvaliteten. Ved nye produkter har vi et team av produktutviklere som håndterer analysene og øvrige prosesser ved å få teknologien til å produsere slik at vi oppnår rett kvalitet på mest mulig effektiv måte. Kan vi unngå en centimeter med avkapp på et rør, ja så går vi for det. Det høres kanskje ikke så mye ut, men du skal tro det kan bli meter råmaterialer som spares i året.Sertifiseringer er enda en innfallsvinkel vi jobber fra. Her er det ikke bare vi som setter standarden vi skal leve opp til, men det settes krav fra en utenforstående til hvordan vi skal operere, produsere og arbeide og resirkulere. For det er nettopp det våre sertifiseringer dreier seg om.

  • ISO 9001 Sertifisering av kvalitetssystem: Vi har som politikk å levere produkter og tjenester til spesifiserte krav, til avtalt pris og avtalt tid gjennom proaktiv kompetanseutvikling og prosessorientert målstyring. Vi jobber med kvalitetssikring for å oppdage og unngå feil i produkter og for å tilfredsstille kvalitetskrav fra kundes side. Kvalitetsstyringssystemet beskriver ledelsens og de ansattes ansvar, myndighet og plikter innenfor kvalitetsstyring og -sikring. Dette skal benyttes som et styringsverktøy for å nå våre og kundenes målsettinger.

  • ISO 14001 Sertifisering av ledelsessystem for miljø: Som alle verdiskapende bedrifter, har vi en innvirkning på miljø, men vi gjør det vi kan for å minimere denne påvirkningen. Vi jobber for å øke miljøeffektiviteten i alle ledd i verdikjeden ved å forebygge og redusere ressursforbruk, utslipp og avfall.

  • ISO 45001 Sertifisering av ledelsessystem for arbeidsmiljø: Vi kjører målrettede tiltak og kontinuerlig arbeid for å utvikle og vedlikeholde et trygt og sunt arbeidsmiljø. Forskning viser at ansatte som trives i sine jobber takler arbeidsdagene og -oppgavene bedre, og leverer bedre resultater enn de som ikke gjør det. Vi jobber for at våre ansatte skal trives i sine jobber, både for å sikre kvaliteten vi leverer fra oss, men også for å beholde den verdifulle kompetansen disse menneskene besitter. Våre ansatte skal trives på jobb.

  • I tillegg til våre iso-sertifiseringer, leverer vi en rekke produkter til skole- og undervisningsmarkedet som har blitt tildelt det prestisjetunge Svanemerket. Vi er medlem av Grønt Punkt Norge, som tilrettelegger for miljøhåndtering av emballasje.

  • Vi har identifisert noen av FN’s Bærekraftsmål som vi relaterer til og føler vi får utgjort en forskjell. Disse er mål nummer 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Mål nummer 9. Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon. Og mål nummer 12. Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

  • Vi har også ansatte hos oss som er sertifisert til å produsere EPD’er på våre produkter. En EPD er en produktdeklarasjon som kan fortelle interessenter om hvor stort miljø-fotavtrykket på spesifikke produkter er.


Det hele bunner i «mindset». Norge i dag har behov for at organisasjonene (og menneskene) i det langstrakte landet vi bor i har en evne, og vilje, til å innse det ansvaret vi har for å ivareta miljøet, samfunnet og økonomien nå, og i fremtiden.


Vi kan ikke drive landet fremover på gammel kunnskap alene.


Vi pryder oss på at vi er søkende etter ny kunnskap og input for det vi ikke helt forstår. Nei, vi kan ikke redde verden alene, men det er litt som de sier. «En krone her, og en krone der, det blir fort penger det». Det samme gjelder bærekraft, alle monner drar.

Vi støtter påstanden om at mennesker og organisasjoner som strever mot å nå miljømål er samfunnsbyggere. Vi som bedrift, og vi som mennesker, har et felles ansvar for å skape verdier for både samfunnet og virksomheten på en sånn måte at det ikke skader omgivelsene rundt oss.

168 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page