top of page

BÆREKRAFT OG MILJØ

Vi i Sykkylven Stål skal jobbe for et godt og bærekraftig miljø, både internt og eksternt av bedriften. Vi har alle en forpliktelse til å ivareta samfunnet og de kommende generasjonene, vi må tenke og leve på en forsvarlig og bærekraftig måte.

Sykkylven Stål jobber for at våre ansatte skal trives i trygge og verdiskapende jobber, at produksjonen er effektiv, at produktene vi leverer til kundene er kvalitetssikret og av rett kvalitet, og sist, men ikke minst, at vi jobber kontinuerlig med å redusere miljøpåvirkningen.

Vi jobber målrettet og kontinuerlig med forbedringer og effektiviseringer i alle ledd i vår verdikjede gjennom våre ISO-sertifiseringer.

ISO 9001:

Vi har som politikk å levere produkter og tjenester til spesifiserte krav, til avtalt pris og avtalt tid gjennom proaktiv kompetanseutvikling og prosessorientert målstyring. Vi jobber med kvalitetssikring for å oppdage og unngå feil i produkter og for å tilfredsstille kvalitetskrav fra kundes side.

 

Kvalitetsstyringssystemet beskriver ledelsens og de ansattes ansvar, myndighet og plikter innenfor kvalitetsstyring og -sikring. Dette skal benyttes som et styringsverktøy for å nå våre og kundenes målsettinger.

ISO 14001: Sykkylven Stål er ISO sertifisert av ledelsessystem for miljø. Som alle verdiskapende bedrifter, har vi en innvirkning på miljø, men vi gjør det vi kan for å minimere denne påvirkningen.

 

Vi jobber for å øke miljøeffektiviteten i alle ledd i verdikjeden ved å forebygge og redusere ressursforbruk, utslipp og avfall.

ISO 45001: Vi kjører målrettede tiltak og kontinuerlig arbeid for å utvikle og vedlikeholde et trygt og sunt arbeidsmiljø. Forskning viser at ansatte som trives i sine jobber takler arbeidsdagene og -oppgavene bedre, og leverer bedre resultater enn de som ikke gjør det.

 

Vi jobber for at våre ansatte skal trives i sine jobber, både for å sikre kvaliteten vi leverer fra oss, men også for å beholde den verdifulle kompetansen disse menneskene besitter. Våre ansatte skal trives på jobb.

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe og stoppe klimaendringer. Som en SMB-bedrift har vi ikke muligheten til å bite over for mye, men tar vår del av arbeidet seriøst.

Nedenfor han du lese hvordan vi arbeider med fire av FNs bærekraftsmål:

7. Ren energi til alle: sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris.

 

Vi handler lokalt, vi får vår energi fra en lokal kraftprodusent, og kjøper og forbruker 100% fornybar energi, som kommer fra vannkraft.

8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

 

Hos oss i Sykkylven Stål blir det lagt til rette for å ansette og ivareta mennesker i alle livsfaser i livet.
Som arbeidsplass til nesten 40 mennesker, skal vi legge til rette for at våre ansatte mestrer sine jobber og arbeidsoppgaver. De som trives på jobb, leverer bedre resultater.

9. Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

 

Våre produkter blir produsert i Norge, i Sykkylven ved våre egne produksjonslokaler. Vi jobber kontinuerlig med å tilvirke innovative kvalitetsløsninger for våre kunder. Høy kvalitet betyr lang holdbarhet.

12. Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

 

Kvalitetsproduktene vi leverer skal ikke være subjekt til tidlig utskiftning.

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, og er en helhetlig merkeordning som stiller harde krav til miljø, helse og etikk. Målet med svanemerket er at forbrukerne skal kunne ta etisk gode, bærekraftige og informerte valg på bakgrunn av troverdig og helhetlig informasjon.

Som et resultat av samarbeid mellom forbruker, forhandler og oss som produsent, for å tilfredsstille miljøkrav og forventninger i markedet, har vi valgt råmaterialer og leverandører som har samme miljøfokus som oss. Vi har gjennom disse samarbeidene tilvirket bærekraftige kontrakts-møbler, der en rekke av disse møblene har fått det prestisjetunge Svanemerket (nr. 2031 0086).

Svanemerkede Skole-og Kontraktsmøbel Sykkylven Stål AS
Medlem av Grønt Punkt Norge for miljøhåndtering av Emballasje Sykkylven Stål AS

Vi er også medlem av Grønt Punkt Norge, som tilrettelegger for miljøhåndtering av vår emballasje.

NEDLASTNINGER

Se og last ned våre

ISO-sertifikater

Se og last ned
Svanelisens

Se og last ned medlemsbevis Grønt Punkt 

bottom of page