top of page

BÆREKRAFT OG MILJØ

Vi i Sykkylven Stål skal jobbe for et godt og bærekraftig miljø, både internt og eksternt av bedriften. Vi har alle en forpliktelse til å ivareta samfunnet og de kommende generasjonene, vi må tenke og leve på en forsvarlig og bærekraftig måte.

Sykkylven Stål jobber for at våre ansatte skal trives i trygge og verdiskapende jobber, at produksjonen er effektiv, at produktene vi leverer til kundene er kvalitetssikret og av rett kvalitet, og sist, men ikke minst, at vi jobber kontinuerlig med å redusere miljøpåvirkningen.

Bærekraftsrapport

Sykkylven Stål fokuserer på miljø, og i den anledning har vi jobbet med vår første bærekraftsrapport.

 Denne rapporten reflekterer vårt arbeid per i dag, og fokuseres på bærekraftsarbeid og hvordan vi kan bidra til et bedre miljø for planeten vår fremover.

Last ned utdypet bærekraftsrapport i PDF format

Last ned bærekraftsrapport i
Power Point format (PDF)

ISO-sertifiseringer

Vi jobber målrettet og kontinuerlig med forbedringer og effektiviseringer i alle ledd i vår verdikjede gjennom våre ISO-sertifiseringer.

ISO 9001:

Vi har som politikk å levere produkter og tjenester til spesifiserte krav, til avtalt pris og avtalt tid gjennom proaktiv kompetanseutvikling og prosessorientert målstyring. Vi jobber med kvalitetssikring for å oppdage og unngå feil i produkter og for å tilfredsstille kvalitetskrav fra kundes side.

 

Kvalitetsstyringssystemet beskriver ledelsens og de ansattes ansvar, myndighet og plikter innenfor kvalitetsstyring og -sikring. Dette skal benyttes som et styringsverktøy for å nå våre og kundenes målsettinger.

ISO 14001: Sykkylven Stål er ISO sertifisert av ledelsessystem for miljø. Som alle verdiskapende bedrifter, har vi en innvirkning på miljø, men vi gjør det vi kan for å minimere denne påvirkningen.

 

Vi jobber for å øke miljøeffektiviteten i alle ledd i verdikjeden ved å forebygge og redusere ressursforbruk, utslipp og avfall.

ISO 45001: Vi kjører målrettede tiltak og kontinuerlig arbeid for å utvikle og vedlikeholde et trygt og sunt arbeidsmiljø. Forskning viser at ansatte som trives i sine jobber takler arbeidsdagene og -oppgavene bedre, og leverer bedre resultater enn de som ikke gjør det.

 

Vi jobber for at våre ansatte skal trives i sine jobber, både for å sikre kvaliteten vi leverer fra oss, men også for å beholde den verdifulle kompetansen disse menneskene besitter. Våre ansatte skal trives på jobb.

FN's Bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe og stoppe klimaendringer. Som en SMB-bedrift har vi ikke muligheten til å bite over for mye, men tar vår del av arbeidet seriøst.

Nedenfor han du lese hvordan vi arbeider med tre av FNs bærekraftsmål:

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

 

Hos oss i Sykkylven Stål blir det lagt til rette for å ansette og ivareta mennesker i alle livsfaser i livet.
Som arbeidsplass til nesten 40 mennesker, skal vi legge til rette for at våre ansatte mestrer sine jobber og arbeidsoppgaver. De som trives på jobb, leverer bedre resultater.

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

 

Våre produkter blir produsert i Norge, i Sykkylven ved våre egne produksjonslokaler. Vi jobber kontinuerlig med å tilvirke innovative kvalitetsløsninger for våre kunder. Høy kvalitet betyr lang holdbarhet.

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

 

Kvalitetsproduktene vi leverer skal ikke være subjekt til tidlig utskiftning.

Bærekraftsmål nr. 8
Bærekraftsmål nr. 9
Bærekraftsmål nr. 12
image.png

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.
 

 

Sykkylven Stål ønsker å bidra til et inkluderende lokalsamfunn som er trygg, robust og bærekraftig.
 

Vi ønsker å gjøre arbeidsplasser attraktive og opprettholde lokale arbeidsplasser, i tillegg til å bidra til den lokale økonomien skal være bærekraftig.

Ved å transportere smart, reduserer vi også miljøbelastningen.

image.png

Samarbeid for å nå målene

 

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Sykkylven Stål AS ønsker å samarbeide med leverandører og kunder for å kunne styrke innovasjon og bedre utviklingen av bærekraftige produkter.

Andre sertifiseringer

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, og er en helhetlig merkeordning som stiller harde krav til miljø, helse og etikk. Målet med svanemerket er at forbrukerne skal kunne ta etisk gode, bærekraftige og informerte valg på bakgrunn av troverdig og helhetlig informasjon.

Som et resultat av samarbeid mellom forbruker, forhandler og oss som produsent, for å tilfredsstille miljøkrav og forventninger i markedet, har vi valgt råmaterialer og leverandører som har samme miljøfokus som oss. Vi har gjennom disse samarbeidene tilvirket bærekraftige kontrakts-møbler, der en rekke av disse møblene har fått det prestisjetunge Svanemerket (nr. 2031 0086).

Svanemerkede Skole-og Kontraktsmøbel Sykkylven Stål AS
Medlem av Grønt Punkt Norge for miljøhåndtering av Emballasje Sykkylven Stål AS

Vi er også medlem av Grønt Punkt Norge, som tilrettelegger for miljøhåndtering av vår emballasje.

NEDLASTNINGER

Se og last ned våre

ISO-sertifikater

Se og last ned
Svanelisens

Se og last ned medlemsbevis Grønt Punkt 

bottom of page