BÆREKRAFT OG MILJØ

Fjells%C3%83%C2%A6tra_haust_112_edited.j

BÆREKRAFT OG MILJØ

Vi jobber for et godt og bærekraftig miljø, både internt og eksternt av bedriften. Vi har stort fokus på å levere rett vare, til rett kvalitet, til rett tid og til rett sted. 

Vi har oppnådd Svanemerket på noen av våre skole-/kontraktsmøbler, samt at bedriften er ISO 9001, ISO 14001 og
ISO 45001 sertifisert.

SVANEMERKET

NR. 2031 0086

Gjelder for produkt til skolemarkedet.
Garderobe: alle varianter innen: Luehylle, Burhylle, Knaggrekker, Støvelknagger, Skohyller med og uten dryppbrett.
Stoler:  Classic 208/508 m/4 bein og Classic 208/508 Regulerbar.

Svanemerkede Skole-og Kontraktsmøbel Sykkylven Stål AS

KVALITETSSERTIFISERT

NS-EN ISO 9001

Vår kvalitetspolitikk:Å levere våre produkter og tjenester til spesifiserte krav, til avtalt tid og avtalt pris gjennom proaktiv kompetanseutvikling og prosessorientert målstyring. Å oppdage og unngå feil i produkter for å tilfredsstille kvalitetskrav som er beskrevet. At kvalitetsstyringssystemet (KS-systemet) skal beskrive ledelsens og ansattes ansvar, myndighet og plikter innenfor kvalitetsstyring. Dette skal benyttes som et styringsverktøy for å nå vår målsetting.

MILJØSERTIFISERT

ISO 14001

Vår miljøpolitikk:

Sykkylven Stål AS arbeider kontinuerlig for å redusere miljøpåvirkningen, og øke miljøeffektiviteten i alle ledd i verdikjeden ved å forebygge og redusere ressursforbruk, utslipp og avfall.

Sykkylven Stål AS ISO 14001 Sertifisering Kiwa
 
 
 

SYSTEM MED FOKUS PÅ DET INTERNE MILJØ

ISO 45001

Vår arbeidsmiljøpolitikk:
Vi arbeider målrettet og kontinuerlig for å vedlikeholde og utvikle et sikkert og sundt arbeidsmiljø.

Sykkylven Stål AS ISO 45001 sertifisering KIWA
 

Se våre ISO sertifikater

 

GRØNT PUNKT NORGE AS

Vi er medlem av Grønt Punkt som tilrettelegger for miljøhåndtering av vår emballasje.

Medlem av Grønt Punkt Norge for miljøhåndtering av Emballasje Sykkylven Stål AS