OM OSS

Vi har opp gjennom årene, etter målbevisst satsning og et par omfattende omstillingsprosesser, utviklet oss til å bli en innovativ, unik, høyteknologisk bedrift med ledende kompetanse innen produktutvikling, rør- og platebearbeiding, maskinering og overflatebehandling. Vi er en ledende leverandør av komponenter til møbel og maritim industri, og vi skaper kvalitetsløsninger som begeistrer og som styrker konkurransekraften til våre kunder.

Vårt forretningsgrunnlag er basert på en vekstorientert kultur, og ambisjonen om å være en verdiskapende og ledende partner som utvikler og tilbyr innovative og unike totalløsninger for kundene. Vi jobber for å oppnå gode samarbeid og våre verdier bygger på tillitt. Dette skaper vi gjenom lønnsomme, fremtidsrettede og trivelige arbeidsplasser. Visjonen er å være førstevalget til våre kunder og en pålitelig samarbeidspartner og medleverandør. Vårt hovedmål er å skape merverdi og styrker konkurransekraft for våre kunder.

Ansatte i Sykkylven Stål AS

HISTORIE

1972

Sykkylven Stål AS' historie dateres tilbake til 1972, da Sykkylven Stålindustri AS ble etablert med hensikt i å produsere produkter og komponenter til møbelklyngen i nærområdet.

2003

Sykkylven Stålindustri gikk konkurs, og nye eiere kom inn. Nytt selskap ble etablert. Det som da het Stål og Galvano, har blitt til Sykkylven Stål AS 

2009

Vi, som mange andre, fikk kjenne på ringvirkningene av finanskrisen, da vi over natten tapte store deler av omsetningen som følger av at samarbeidspartnere flagget ut store deler av sin virksomhet til billigere produksjonsland. Det ble oppdaget nye mulige markedsområer, og samarbeidsavtaler ble tegnet.

2010

Jobber aktivt med produktutvikling og tilvirkning av komponenter mot maritim industri og møbelindustrien.

Karl Andre Tafjord ved Maskineringssenteret hos Sykkylven Stål AS

BEDRIFTEN I DAG 

Sykkylven Stål AS er i dag en mellomstor bedrift, med rundt 40 ansatte, som alle besitter en unik og verdsatt kompetanse.    

Vi har i dag en stor del av vår produksjon rettet mot den maritime industrien, der det er nulltolleranse for avvik i produktene vi leverer. Denne kvalitetsstandarden holder vi høyt i selskapet, og overfører til produksjonen som er rettet mot møbel, prosjekt og produktutvikling.

Sykkylven Stål Rafting i Valldalen 2008

SAMFUNNSANSVAR

Vi arbeider med miljø og samfunnsansvar som bygger på erkjennelse av næringslivets grunnleggende forpliktelse til å drive vår virksomhet på en bærekraftig måte, med respekt for mennesker, fremtidige generasjoner og miljø. Vi tar en ansvarlig og viktig samfunnsrolle hvor vår verdiskaping gir bærekraftig bidrag som er med på å sikre velferden i Norge. 

Fasade Sykkylven Stål AS

SYKKYLVEN

Sykkylven er et tettsted på Sunnmøre, vestkysten av Norge. Regionen er kjent for konsentrasjonen av bedrifter som opererer innen skips-og verftsindustrien, fiske-og oppdrett, og ikke minst møbelindustrien.

Sykkylven er kjent for sin lange historie og mange tradisjoner innen design, møbel, produktutvikling og møbelproduksjon. Siesta og Stressless kommer fra denne nasjonale møbelklyngen, samt at kjente designere som Ingmar Relling har hatt historiske innvirkninger på møbelbransjen og har kunnet notere seg levedyktige suksesser både nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom nært samarbeid med møbelprodusentene i regionen har vi kunnet utvikle unike funksjonssystemer med lang levetid, utvidet designfrihet og sikrer komfort.

Utsikt fra Sykkylven Stål mot Sykkylvsbrua og Ekornes