top of page

Acerca de

sykkylvsbrua_edited.jpg

Historien

Fra begynnelsen

Sykkylven Stål’s historie kan dateres tilbake til 1950-tallet, da gründerne av Solberg AS og Sykkylven Stålindustri AS begynte å produsere blant annet komponenter i stål til møbelklyngen i nærområdet.

Solberg AS (tidligere Rønes blikkenslagerverksted (Per Rønes: 1948-1958), Rønes og Solberg (Per Rønes og Hallvard Solberg: 1958-1969), Brødrene Solberg A/S (Hallvard Solberg og Anders Solberg: 1969-1982), Solberg AS (Anders Solberg 1982-1999)) var en typisk blikkenslager og metallvareleverandør av mekaniske deler og tynnplateprodukter til møbel- og bygg industrien. Bedriften hadde lenge produksjon av komplette stålbygg som satsningsområde. Når byggeaktiviteten minket rettet hovedfokuset seg på produksjon av spesialkomponenter til møbel- og verkstedindustrien.

Metallakkering AS ble startet i 1988 da 17 bedrifter innen bygningsindustrien og metallvareindustrien gikk sammen om å etablere eget pulverlakkeringsanlegg i Sykkylven. Bedriften hadde i hele sin periode en stabil sysselsetting på 5 personer.

Sykkylven Stålindustri AS (tidligere Tynes Mekaniske Verksted (1958-1971) etablert av Jostein Gjerde), startet på lik linje som Solberg AS, som en metallvareprodusent. Bedriften var fra begynnelsen av en underleverandør til den nærliggende møbelklyngen, og produksjonen besto hovedsakelig av rørdeler og stålrammer til hvilestoler. En liten del av omsetningen gikk på produksjon av utstyr til interntransport, luftløftere samt utførsel av småreparasjoner på utstyr for bønder og industrien i nærområdet.

Oppkjøp og konkurs

I 1999 tok Sykkylven Stålindustri over Solberg AS og Metallakkering AS, men etter fire vanskelige år gikk bedriften konkurs i 2003. Sparebanken Møre tok over konkursboet for Sykkylven Stålindustri samt konkursboet etter Stranda Galvano AS som også hadde gått konkurs i samme periode. Karl Inge Rekdal ble ansatt som Administrerende Direktør, og ble i 2009 en av hovedaksjonærene i selskapet sammen med fabrikksjefen Lars Skog. I 2007 ble det som i dag er kjent som Galvano AS fisjonert ut og overtatt av Terje Berge og Ottar Remme på Stranda. Og selskapet skiftet så navn til Sykkylven Stål AS, som vi så fint heter i dag. 

Krise, krise, pandemi

Like etter overdragelse av selskapet til Karl Inge og Lars Magnus, fikk Sykkylven Stål kjenne på ringvirkningene av finanskrisen. Norsk arbeidskraft og norske råvarer ble for dyre og kunder flagget produksjon til utlandet der kostnadsnivået på lønn og produksjon var mer attraktivt. Parallelt med utflagginger i møbelindustrien hadde maritim industri i Norge en voldsom oppblomstring. Gjennom nært samarbeid og tillitt fra store internasjonale aktører som satset på samarbeid med oss, fikk vi, gjennom intensivt arbeid, sertifisert oss på ISO-standardene ISO 9001 for kvalitetsstyring, ISO 14001 for miljøstyring og ISO 45001 for ledelsessystem for arbeidsmiljø på relativt kort tid. Disse sertifiseringene revideres vi årlig på, og verdsettes høyt i bedriften i dag. Se eller last ned våre ISO-sertifikater her.

Kravene fra våre kunder overskred forutsetningene for ISO-standardiseringene, og var, og er, så ubeskjedne at på enkelte avdelinger er det påkrevd oppdaterte og godkjente synstester for våre ansatte.

Ny krise og nye ringvirkninger slo inn da det i 2014 stormet over oljebransjen. Maritim næring ble den skadelidende i årene etter, og dette merket vi godt på produksjonen rettet mot denne industrien. Parallelt med utfordringene vi opplevde mot maritim næring, var hovedfokuset på å få gjennombrudd på våre egenutviklede funksjonssystem, som i ettertid har tatt markedet med storm og som er en av våre hovedsatsninger i dag.

I 2016 oppnådde vi å få en rekke av våre garderobe-artikler svanemerket. Det prestisjetunge miljømerket tar for seg hele livssyklusen til et produkt og alle relevante miljøproblemer som kan oppstå underveis.

Nyhetene om Covid-19 begynte først å svirre sent desember 2019, tidlig januar 2020. Men påvirkningen og påkjenningen denne pandemien skulle ha, og fortsatt ha i skrivende stund, var det få av oss som hadde trodd. ‘’Heldigvis’’ for oss ble pandemien et eventyr for norsk møbelproduksjon.

I dag

Vi har en lang og kronglete historie, der det gjennom årene har vært mange aktører inne i bildet. Gjennom alle disse årene har vi fått tilegnet oss unik kunnskap og kompetanse på mange fagområder. Etter målbevisst satsning og et par omfattende omstillingsprosesser har vi utviklet oss til å bli en annerledes, men unik og innovativ leverandør med ledende kompetanse innen produktutvikling, rør- og platebearbeiding, maskinering og overflatebehandling av metall og plastkompositter.

Vi har i over 70 år deltatt i utviklingen og forming av den norske møbelindustrien.

I dag er vi en miljøbevisst, teknologisk kompetansebedrift i vekts. Vi har en klar strategi for vekst og en  voksende portefølje av egenutviklede funksjonsbeslag, egne produkter til skole- og undervisningsmarkedet, samt at vi er en pålitelig og kvalitetsorientert leverandør til møbel- og maritim bransje. Vi er stolt av å kunne være en presis sparringspartner for de nærliggende møbelprodusentene i deres produktutviklingsarbeid, vi er stolte av å kunne levere produkter som holder ekstreme toleransekrav til maritim næring, vi er stolte av hvordan vi håndterer vår rolle som en verdiskapende bedrift på en bærekraftig og fremtidsrettet måte. Vi arbeider med miljø og samfunnsansvar som bygger på en erkjennelse av næringslivets grunnleggende forpliktelse til å drive vår virksomhet på en bærekraftig måte, med respekt for mennesker, fremtidige generasjoner og miljø.

Med våre 40 ansatte, skaper vi kvalitetsløsninger som begeistrer og styrker konkurransekraften til våre kunder og samarbeidspartnere.

bottom of page